به وب سایت آموزشگاه آریا گستر خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران
آموزش نصب پنل های خورشیدی | آموزش راه اندازی سیستم های برق خورشیدی | آموزش انرژی ها  تجزیه پذیر | آموزش مهارت سبز

آموزش نصب پنل های خورشیدی

هدف دوره ( آموزش نصب پنل های خورشیدی)

نصب پنل های خورشیدی در حوزه برق – مکانیک – صنایع شیمایی بوده و کارهایی از قبیل نصب صفحات ،فتوولتاییک ،نصب باتری ،نصب کنترل کننده ها و کنترل سامانه های ،فتوولتاییک ،نصب مبدل ها ، سیم بندی سامانه های،فتوولتاییک و کنترل و اتصال سیستم ،فتوولتاییک به شبکه های سراسری را عهده دار بوده و این شایستگی با افراد شاغل در زمینه های انرژی ها نو و نصابان سیستم ها و پنل های خورشیدی در ارتباط است.

تاریخ استاندارد

مدت زمان استاندارد

شماره استاندارد

30/06/91

100 ساعت

313130070010011

نصب صفحات فتوولتاتیک

1

نصب باتری

2

نصب کنترل کننده ها و کنترل سامانه ها فتوولتاتیک

3

نصب مبدل ها

4

سیم بندی سامانه ها فتوولتاتیک

5

کنترل و اتصال سیستم فتوولتاتیک به شبکه برق سراسری

6

مباحث شایستگی های نصب پنل های خورشیدی

بخش صفحات فتوولتاییک

آشنایی با سلولهای فتوولتاییک

پدیده ی فتوولتاییک

انواع ماژول ها

آرایه های فتوولتاییک

روش های نصب صفحات فتوولتاییک

انواع دیودها و دلایل بکارگیری آن ها در صفحات فتوولتاییک

تحلیل و اتصال ماژول های یکسان ،غیریکسان

نصب صفحات فتوولتاییک دیوارکوب ،روی پایه،زمین ،روی پشت بام ،قاب فلزی،ردگیرها،درجا

آشنایی با انواع باتری سربی ،آلکالاین

آشنایی با ویژگی های باتری ظرفیت ،میزان عمر ،میزان و عمق دشارژ روزانه ،شرایط محیطی ،دوره تعمیرات

محاسبه و  بررسی انتخاب باتری

نصب باتری های سربی اسیدی

تهویه و تعویض مایع باتری

نصب باتری های سربی

نصب کنترل کننده های شارژی

آشنایی با انواع باتری سربی ،آلکالاین

آشنایی با ویژگی های باتری ظرفیت ،میزان عمر ،میزان و عمق دشارژ روزانه شرایط محیطی ،دوره تعمیرات

محاسبه و  بررسی انتخاب باتری

نصب باتری های سربی اسیدی

تهویه و تعویض مایع باتری

نصب باتری های سربی

نصب کنترل کننده های شارژی

اصول عملکرد مبدل ها

بازدهی ، تلفات ،ثبات فرکانسی ،هارمونیک ها ،ثبات و ماندگاری ،ضریب تصحیح توان

آشنایی با انواع مبدل ها

مربعی ،شبه مربعی ، سینوسی ، منحی توان خروجی ،جریان راه اندازی

بررسی و انتخاب مبدل مناسب ،موج مربعی ، موج شبه مربعی ، سینوسی ، نصب مدول کنترل از راه دور مبدل ها

انواع سیم ها ،کابل ها ،ضریب افت ولتاژ ،قطع کننده جریان ،فیوز ،جعبه تقسیم آرایه های فتوولتاییک

میله اتصال به زمین ،روش سیم بندی آرایه ها

روش حفاظت در مقابل جریان بیش از حد

انتخاب اندازه سیم ،انتخاب نوع کابل ،نصب قطع کننده جریان ،نصب فیوز ،نصب جعبه تقسیم آرایه های فتوولتاییک

قطع اتصال دستگاه ،نصب هادی اتصال ،انتخاب اندازه هادی اتصال به میله های زمین

حفاظت در مقابل خطای زمین

سیم بندی تجهیزات جانبی به پانل ها

سامانه های متصل با شبکه مصرف

مزیت های اقتصادی ،هزینه های اولیه ،قابلیت اطمینان ، منابع تغذیه بدون وقفه

محدود کننده ها ،کنتورها ،روش نصب سامانه فتوولتاییک به شبکه

نصب نبدل هم کنش منصل به شبکه مصرف

نصب قطع کننده و قطع شونده ها بررسی و نصب پانل AC

نصب کنتورهای شمارنده انرژی خروجی و ورودی

دیپلم های کاردانش