11 ویژگی بازرس جوش [ هر آنچه که باید بازرسین جوش بدانند]

بازرس جوش و یا بازرس فنی جوش یکی از مشاغلی است که علاوه بر دانش و تجربه نیازمند تعهد و اخلاق حرفه ای است در این مطلب تصمیم داریم به ویژگی های این شغل بپردازیم این مطلب به شما کمک خواهد کرد بدانید برای بازرسی جوش به چه تخصص و مهارتهایی نیاز دارید ، چطور آنها را به کار بگیرید ، چطور آموزش بازرسی جوش ببینید و از آن در کنترل و کیفیت جوش در پروژه ها استفاده کنید.

بازرس جوش کیست و چه وظایفی دارد ؟

بازرس جوش کسی است که با بهره گیری از استانداردهای جهانی و براساس دستورالعملهای مندرج در آن برای حصول اطمینان از مرغوبیت و کیفیت جوش با استفاده از ابزار آلات و تجهیزات جوش را مورد تایید و یا ارزیابی قرار میدهد.

ویژگی بازرس جوش
ویژگی بازرس جوش

ویژگی بازرس جوش که باید رعایت کند‌؟

همواره بازرس فنی جوش می بایست مراحل بازرسی جوش را رعایت کند این امر منجر به نوشتن یک گزارش مورد قبول و استاندارد است .

۱-بازرسی قبل از جوشکاری

به منظور آماده کردن مقدمات کار جوشکاری به طوری که موجبات بروز علوم جوش را از بین برده و یا به حدود قابل قبولی را کاهش می‌دهد به مصداق پیشگیری موثرتر از درمان است می‌توان گفت اعمال یک برنامه بازرسی چشمی مسئولان می تواند از پیدایش ۸۰ تا ۹۰ درصد از علوم معمول در جوشکاری را از میان ببرد
این بازرسی شامل چه اقداماتی است
اطلاعات کیفیت مورد نظر کار و شرایط بهره برداری از قطعات
مطالعه دقیق نقشه ها و مشخصات فنی آن
انتخاب و ارزیابی روش فرآیند جوشکاری
انتخاب مواد مصرفی
بازرسی مواد مصرفی
انتخاب قطعه کار
بازرسی قطعه کار
طرح و تنظیم نحوه اجرای جوشکاری
بررسی تجهیزات جوشکاری
آزمون جوشکاران و اپراتورها
بررسی تسهیلات آزمایش

وظایفی که یک بازرس جوش می بایست بداند
وظایفی که یک بازرس جوش می بایست بداند

2-بازرسی در حین جوشکاری

به منظور اجرای صحیح عملیات جوشکاری ساخت نصب و اطمینان از به کار بردن مصالح و مواد مصرفی درست و جلوگیری از تخلفات و بازرسی در حین جوشکاری اقدام ضروری است
چند نمونه از این بازرسی ها موقع جوشکاری را می توان به شرح ذیل اعلام کرد

بازرسی قطعات متصل شونده و درز های آماده جوشکاری
بازرسی محل های جوش و سطوح مجاور به منظور اطمینان از تمیزی و عدم آلودگی با موادی که اثرات زیان بخش بر جوش دارند
بازرسی دستور برش کاری شده با شعله یا شیر زده شده به روش قوسی هوایی از نظر ناهمواری لب ها پوستها ترک ها و غیره
بازرسی ترتیب و توالی جوشکاری استفاده از قید ها گیره ها و سایر تمهیدات به منظور کنترل پیچیدگی ناشی از جوشکاری
بازرسی مواد مصرفی جوشکاری از نظر دارا بودن شرایط مطلوب گرم و خشک کردن الکترودهای روکش قلیایی طبق دستورالعمل های مصوبه
بررسی وضعیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری از نظر دانش مهارت و قبولی در آزمون های مربوطه بازرسی پیش گرم کردن و حفظ درجه حرارت بین پاسی در صورت لزوم

3-بازرسی بعد از جوشکاری

به منظور بررسی درستی مجموعه ساخته شده نصب شده و کنترل کیفیت جوش انجام می شود چند نمونه از فعالیت های بازرسی بعد از جوشکاری شامل موارد زیر است
بازرسی چشمی جهت بررسی وجود عیوب مرئی ترک های سطحی، بریدگی کناره، کندگی، سوختگی، تقعر یا تحدب زیاد نیم رخ جوش ، نامساوی بودن ساق ها، گرده اضافی پر نشدگی کامل نفوذ اضافی ، موج دار بودن بیش از حد چاله های انتهای جوش ، گره قطع و وصل قوس و غیره

بازرسی تغییر شکل های ناشی از جوشکاری ، انقباض موضعی خیز ، خم شدگی ، تابیدگی , چرخش ، کمانش ، موج دار شدن و غیره شکستگی محور به هم خوردگی زاویه ها و غیره

بازرسی ابعاد جوش و قطعه جوشکاری شده
بازرسی تنش‌زدایی و سختی سنجی پس از تنش زدایی ، بازرسی های غیر مخرب. پرتونگاری امواج فراصوتی ، عیب‌یابی ذره مغناطیسی ، مایع نافذ ، جریان گردابی و غیره
ارزیابی کیفیت جوش بایست در هر سه مرحله بازرسی قبل از جوشکاری بازرسی در زمان جوشکاری و بازرسی بعد از جوشکاری صورت پذیرد جوش انجام شده و قطعه جوش داده شده بایستی با استانداردهای مطلوب کیفیت مطابقت داشته باشد ارزیابی کیفیت جوشکاری بر عهده بازرس جوش است

بازرسی جوش را کجا یاد بگیرم
بازرسی جوش را کجا یاد بگیرم

وظایف بازرس جوش چیست ؟

بازار جوش می بایست دارای شخصیت حرفه ای با توانایی و شعور بالا باشد بازرس جوش ممکن است با کارخانجات متعدد ساخت و کارگاه متعددی سروکار داشته باشد که باید در همه موارد ساعات کار و مقررات کاری سازمان های مربوطه را رعایت کنند
موارد دقیق قواعد و مقررات کار خصوصا در موارد پرسنلی ایمنی و امنیتی الزامات وظایف یک بازرس است هیچگاه بازرس نباید خود را مستحق امتیازات بیشتر بداند بازار می بایست در مورد کارگاه های ساخت بی طرف باشد با تفکر و بی معطلی تصمیم بگیرد بدون آنکه طرح تاثیر نظر دیگران واقع شود با اتکا به حقایق و دستورالعمل ها تصمیم نهایی خود را اتخاذ و آن را تغییر ندهد.

ویژگی بازرس جوش چیست ؟

یک بازرس می بایست دارای ویژگی های منحصر به فرد باشد به منظور انجام وظایف بازرسی با رعایت جنبه های تجاری و حرفه ای اهمیت هیچ یک از ویژگی های زیر را نمی توان نادیده گرفت

آشنا با نقشه و مشخصات فنی
بازرس بایستی با نقش های مهندسی آشنا بوده و بتواند مشخصات فنی را تفسیر کند باز جوش با استعلام و نقشه خوانی با علائم قراردادی جوش و آزمایش های غیرمخرب آشنایی کامل داشته باشد.

تست بازرسی جوش مایع نافذ PT
تست بازرسی جوش مایع نافذ PT

آشنا با زبان جوشکاری
بازرس نمی‌تواند بدون آشنایی با زبان جوشکاری خود را بازرس جوش بداند بازرس باید با فرهنگ جوشکاری آشنا بوده و اصطلاحات درست برای هر فرد را بداند از ازدواج دارد یافته های بازرسی خود را به جوشکاران و دیگر افراد کارگاه که گوش دادند یا تعمیرات انجام می دهند و مهندسان که نقشه کار کشیدند و کسانی که ساز هنری را می پذیرند تفهیم کند 

بنابراین بایستی گزارشی خود تنظیم کرده که برای همه افراد قابل درک باشد بازرس بایستی فرهنگ و اصطلاحات جوشکار مطالعه نموده ناپیوستگی ها و علوم جوش را بشناسد و با روش‌های مختلف بازرسی آشنا باشد.

آشنایی با انواع فرایندهای جوشکاری
بازرس جوشکاری بایستی با انواع فرآیند جوشکاری آشنا بوده و کاربرد هر فرآیند را بداند .

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by آموزش جوشکاری | آریاگستر (@weldskill)

شرح فرایند منبع حرارتی یا منبع انرژی مورد استفاده چگونگی کنترل فرآیند جمع های عملیاتی و مسائل ایمنی مربوط را بداند و به طور کلی از مزایا و معایب هر برآیند جوشکاری اطلاعات کافی داشته باشد.

شناخت روشهای آزمایش جوشکاری

برای معلوم شدن انطباق جوش از نظر کیفیت با خواسته‌های استاندارد و دستورالعمل از روش های آزمایش متعددی استفاده می شود که روش آزمایش محدودیت‌هایی نیز دارد بازرس جوش بایستی به هر روش آزمایش چه کاربرد دارد و نتایج حاصل از آن را چگونه تجزیه و تحلیل کند.

توانایی گزارش نویسی و حفظ سوابق بازرسی مهارت داشته باشد قادر به تهیه یک گزارش کوتاه باشد که بدون هیچ گونه مشکلی قابل درک و قابل‌فهم گردد گزارشات بازرسی جوش بایستی آنقدر کامل باشد که دلیل تصمیم او را برای ماههای آینده نیز روشن کند .

بازرس باید منظور خود را در گزارش به طور کلی بیان کند که برای خواننده ناآشنا به موضوع قابل درک و آسان باشد بازرس باید به خاطر بسپارد حقایقی که در زمان بیشتر گزارش معلومات بعدها و به مرور زمان ممکن است و همان روشنی اما طور کامل یا همان دقت به یاد نماند.

تهیه گزارش خوب باعث افزایش اعتبار بازرس جوش خواهد شد

داشتن وضعیت خوب جسمانی
شرایط جسمانی بازرس بایستی اجازه فعالیت او بدهد و بازرس قبل از جوشکاری در حین جوشکاری و بعد از آن گاهی صعود از داربست مرتفع و ورود و خروج از دریچه های بازدید لازم است معمولا طوری برنامه‌ریزی می‌شود که کاربران جوشکاران به اپراتورهای جوش های راحت باشد و ممکن است شرایط باز است برای بازدید دشوار باشد شرایط اقلیمی ، گرمی هوا سردی ، هوا از مباحث مهم ایست که یک بازرس جوش می بایست آن را بداند.

 

داشتن دید خوب

دارا بودن دید خوب از جمله الزامات بازرس جوش است . بازرس بایستی قادر باشد از نزدیک جوشها و نتایج رادیو گرافی یا سایر آزمایشهای غیر مخرب را نکاه کند. بازرس ذیصلاح بایستی از نظر پزشکی دید قابل قبول داشته باشد .

رعایت اخلاق حرفه ای 

بازرس می بایست دارای اخلاق حرفه ای باشد ، متعهد ، منضبط ، خوش قول ، وقت شناس ، عقلانی ، امین ، راستگو و اهمال کار نباشد او بایستی نه سرسخت باشد نه به آسانی تغییرات را بپذیرد ، او حق ندارد به طرفداری از کسی بر بتابد کاملا می بایست براساس استانداردها و دستورالعمل ها تبعیت کند اگر این اصول حرفه ای گری را رعایت کند همواره مورد احترام و اعتماد دیگران خواهد بود

تحصیل و آموزش 

او باید بداند همیشه می بایست به روز باشد آموزش و مهارت لازم بازرسی جوش را درک کند و در دوره آموزش بازرسی جوش با تمام استانداردها و ضوابط لازم آشنا شود . کسب تجربه و مطالعه نیز به شدت می تواند بر افزایش میزان آگاهی او بی افزاید

مدرک بازرسی جوش 

در کنار آموزش می بایست مدرک بازرسی جوش دریافت کند این گواهینامه صلاحیت و شایستگی او را برای انجام این کار مورد تایید قرار میدهد در ضمن می تواند به عنوان یک رزومه برای مهاجرت به خارج از کشور از ان استفاده نماید. گرفتن مدرک بازرسی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به شدت می تواند به تایید کارخانه ها و شرکت های بازرسی جوش کمک شایانی کند.

 تجربه بازرسی 

گرش فردی و نقطه نظر بازرس خوب فقط از طریق بازرسی به دست می‌آید تجربه بازرسی قطعات بدون جوش شیرین برای بازرس جوش فوق العاده مفید است زیرا طرز تفکر و دید کار کاری بازرس را وسط می باشد در بزم حافظ برای صدور گواهینامه صلاحیت بازرسی جوش از نظر عملی سوابق بازرسی جوش و فعالیت هایی که در رابطه نزدیک و بازنشستگان و ملاک دادن امتیاز می شمارند

تجربه جوشکاری
تجربه واقعی در جوشکاری یا اپراتوری جوشکاری برای بازرسام جوش به شدت گرانبهاست دانش جوشکاری به شدت می تواند به صلاحیت بازرس وسعت ببخشد و اعتبار بدهد و در توجیه علل مردود کردن کار ضعیف او را یاری نماید برخی از کارفرمایان نیز خواستار تجربه جوشکاری بازرسان جوش هستند.

نتیجه گیری
در تمام فعالیت های مهندسی به منظور آگاهی از کیفیت جوش و مجموعه جوش حضور بازرسان جوش ضروری است آنها می توانند به مقدار قابل توجهی از پیدایش علوم و تکرار اشتباه از سوی جوشکاران و ایجاد هزینه های زیاد جلوگیری نمایند بازرسان جوش امنیت سازه ها را افزایش خواهند داد و کمک به بهره وری و عمر مفید تاسیسات جوشکاری خواهند شد . اگر علاقمند هستید است از خدمات آموزش بازرسی جوش مرکز ما برخوردار شوید می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید

5/5 - (4 امتیاز)
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.