به وب سایت آموزشگاه آریا گستر خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

برق صنعتی درجه 2 | برقکار صنعتی درجه 2 | دیپلم برق صنعتی | آموزشگاه برق تهران

برقكار صنعتي درجه2

مشخصات عمومي دوره :

برقكار صنعتي درجه 2 كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده سي مكشي و نصب تجهيزات مدارهاي الكتريكي پايه و مدارهاي حفاظتي، كار با كابل هاي تا ولتاژ 1 كيلو ولت، كار با ترانسفورماتورهاي ت كفاز، راه اندازي موتورهاي آسنكرون سه فاز و تك فاز با كليدهاي دستي و با كنتاكتورها، نصب تجهيزات و را ه اندازي تابلوهاي الكتريكي فشار ضعيف و كار با رله هاي قابل برنامه ريزي برآيد.

 

کد استاندارد

تاريخ تدوين استاندارد

طول دوره

8-55/15/2/4

                       1387/01/01

1090 ساعت

 

استاندارد آموزش

1

توانايي نقشه كشي صنعتي عمومي

2

توانايي كار با ابزار و وسايل انداز هگيري در سيست مهاي ميلي متري و اينچي

3

توانايي اره كاري روي قطعه كار فلزي و چوبي

4

توانايي سوهانكاري روي قطعه كار فلزي و چوبي

5

توانايي سوراخكاري و خزينه كاري  حديده و قلاويزكاري

6

توانايي برشكاري و خمكاري روي ورق ههاي فلزي

7

توانايي انجام انواع اتصالات در فلزكاري

8

توانايي شناخت و كار با ابزار برقكاري و سيم

9

توانايي لحيم كاري روي سيم هاي مسي

10

توانايي شناخت ، نصب و كار با لول هها و داك تهاي مورد مصرف در صنعت برق

11

توانايي شناخت اصول الكتريسيته و انجام محاسبات و آزماي شهاي مربوطه

12

توانايي شناخت و بكارگيري انواع دستگاههاي انداز هگيري الكتريكي

13

توانايي نقشه خواني ، نقشه كشي ، سيم كشي و نصب تجهيزات مدارات الكتريكي پايه

14

توانايي نصب و سيم كشي وسايل حفاظتي مدارات الكتريكي

15

توانايي شناخت و بررسي كابل ها

16

توانايي انتخاب كابل

17

توانايي انجام عمليات كابل كشي فشار ضعيف

18

توانايي شناخت و بررسي عملكرد ترانسفورماتورها

19

توانايي شناخت و بررسي عملكرد موتورهاي آسنكرون س ه فاز

20

توانايي شناخت و بررسي عملكرد موتورهاي تك فاز

21

توانايي راه اندازي موتورهاي آسنكرون س ه فاز و تك فاز با كليدهاي دستي

22

توانايي شناخت و بررسي عملكرد تجهيزات راه اندازي ماشي نهاي الكتريكي جريان متناوب

23

توانايي را هاندازي موتورهاي آسنكرون س هفاز و ت كفاز توسط كنتاكتورها

24

توانايي نصب تجهيزات و راه اندازي تابلوهاي الكتريكي

25

توانايي نقشه خواني و نقشه كشي تابلوهاي برق فشار ضعيف

26

توانايي شناخت و بررسي عملكرد ديود

27

توانايي شناخت و بررسي عملكرد ترانزيستور

28

توانايي شناخت و بررسي عملكرد تريستور، دياك و ترياك

29

توانايي شناخت و بررسي عملكرد مدارهاي منطقي

30

توانايي شناخت كنترل كننده هاي منطقي قابل برنامه ريزي (PLC) و رله هاي برنامه پذير

31

توانايي تعيين مراحل و زمان انجام كار

32

توانايي انتخاب ابزار كار

33

توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار

       

دیپلم های مرتبط