به وب سایت آموزشگاه آریا گستر خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

دوره آموزشی تعمیرکار ابزار دقیق | دیپلم تعمیرکار ابزار دقیق کاردانش آموزشگاه آریاگستر

تعمیر کار ابزار دقیق

مشخصات عمومي دوره :

تعمیر کار ابزار دقیق کسی است که از عهده نقشه کشی، فلزکاری،  شناخت اصول الکتریسیته و مدارات کاربردی الکترونیک ، کار با ابزار دقیق و همچنین تعمیر آنها برآید.

 

کد استاندارد

تاريخ تدوين استاندارد

طول دوره

 

1372/02/01

1540 ساعت

 

استاندارد آموزش

<<فهرست توانایی های تعمیر کار و ابزار دقیق>>

 

۱:توانایی جلوگیری از عوامل مضر در محیط کار و رعایت اصول حفاظت و ایمنی و بهداشت کار

۲:توانایی نقشه کشی مقدماتی

۳:توانایی ترسیم سه نما از روی اشکال مجسم(پرسپکتیو)

۴:توانایی ترسیم نمای مجهول از قطعات ساده مکانیکی

۵:توانایی ترسیم برش مقاطع

۶:توانایی ترسیم نقشه های مرکب

۷:توانایی ترسیم گسترش استوانه و مکعب و مخروط ناقص و هرم کامل و هرم ناقص

۸:توانایی اندازه گیری و انتقال اندازه از نقشه به قطعه کار

۹:توانایی اره کاری دستی

۱۰:توانایی سوهانکاری روی قطعه کار فولادی(نرم)

۱۱:توانایی تیز کردن ابزار توسط ماشین سنگ سمباده

۱۲:توانایی سوراخ کاری و خزینه کاری

۱۳:توانایی برش کاری ورق های فلزی با قیچی

۱۴:توانایی خمکاری سر دروی ورق

۱۵:توانایی حدیده کاری و قلاویز کاری

۱۶:توانایی اتصال موقت قطعات(توسط پیچ و مهره)

۱۷:توانایی اتصال نیم دائم قطعات

۱۸:توانایی لحیم کاری با قلع روی لوله و ورق مسی و گالوانیزه

۱۹:توانایی اتصال دائم قطعات فلزی (جوشکاری برق)

۲۰:توانایی لوله کشی لوله های گالوانیزه و مسی و فولادی و شیلنگهای فشار قوی و راه اندازی کمپرسورهوا

۲۱:توانایی محاسبات و آزمایشات مربوط به اصول مقدماتی

۲۲:توانایی اتصال سیم ها به یکدیگر تا نمره ۱۰۰میلی متر مربع

۲۳:توانایی بستن سیم مفتولی زیر پیچ

۲۴:توانایی لحیم کاری نرم روی سیم های مسی

۲۵:توانایی قرار دادن سیم افشان زیرپیچ

۲۶:توانایی فرم کاری سیم ها تا نمره ۲/۵۰ میلی متر مربع

۲۷:توانایی نقشه خوانی و نقشه کشی برق

۲۸:توانایی نصب و سیم کشی مدارات روشنایی و انواع پریز های ساده و ارا داریکفاز و سه فاز و سیم کشی مدار سلول فتوالکتریک

۲۹:توانایی اندازه گیری کمیتهای الکتریکی

۳۰:توانایی راه اندازی الکتروموتور های DCوAC با کلیدهای دستی، ترانسفورماتورها و اتوترانسفورماتور های تک فاز و تاکومتر

۳۱:توانایی آزمایش و در مدار قرار دادن دیود نیمه هادی وصافیها (فیلتر ها)

۳۲:توانایی آزمایش و در مدار قرار گرفتن ترانزیستور

۳۳:توانایی بایاس کردن و بررسی تقویت کننده های CE_CB_CC

۳۴:توانایی آزمایش و در مدار قرار دادن تریستور

۳۵:توانایی آزمایش و در مدار قرار دادن ترایاک و دایاک

۳۶:توانایی بکار گیری سیستم های دیجیتال و کاربرد آن

۳۷:توانایی بررسی و عیب یابی تقویت کننده عملیاتی

۳۸:توانایی بررسی و عیب یابی IC به عنوان تقویت کننده عملیاتی

۳۹:توانایی لحیم کاری با نقره روی لوله مسی و قطعات استیل و جوشکاری قطعه کار در حالت تخت بوسیله گاز

۴۰:توانایی روتراشی، کف تراشی و تراش پیچهای دنده مثلثی قطعات فلزی

۴۱:توانایی اندازه گیری فشار بوسیله مانومتر های Uشکل ساده و مخزن دار

۴۲:توانایی اندازه گیری فشار بوسیله سایر المان ها

۴۳:توانایی آزمایش وسایل اندازه گیری فشار بوسیله Dead weight tester نوع روغنی و هوایی

۴۴:توانایی نصب و تنظیم انواع ثبات و نشان دهنده فشار Pressure Recorders and Indicator

۴۵:توانایی آماده نمودن سیستم های اندازه گیری ارتفاع سطح مایعات

۴۶:توانایی اندازه گیری جریان مایعات و گازها. با استفاده از روش جابه جایی Positive Displacement

۴۷:توانایی اندازه گیری جریان سیالات با استفاده از روش های حسی Infelential

۴۸:توانایی اندازه گیری حرارت با استفاده از انبساط گازها مایعات، جامدات و فشار بخار(روش انبساطی)

۴۹:توانایی اندازه گیری حرارت با استفاده از روش الکتریکی و تشعشعی

۵۰:توانایی آزمایش اندازه گیری حرارت با استفاده از ترموکوپل و مدار پتانسیومتر Thermocouple Potentiometer

۵۱:توانایی آزمایش اندازه گیری حرارت با استفاده از ترمومترهای مقاومتی و مدار پل وتستون

۵۲:توانایی نصب و تعمیر و تنظیم انواع فرستنده ها و کنترلرهای هوایی

Motion and Force Balance Pneumatic Transmitter

۵۳:توانایی تعمیر شیر کنترل هوایی و تغییر حالت عمل آن

۵۴:توانایی نصب و تنظیم انواع شیر کنترل Valve Positioner

۵۵:توانایی نصب و تنظیم انواع عوامل حفاظتی

۵۶:توانایی انجام کاروری کنترولرهای هوایی

۵۷:توانایی نصب و تنظیم تبدیل کننده فشار هوا به جریان الکتریکی و بالعکس

۵۸:توانایی کنترل سیستمهای بهره وری نفت

دیپلم های شاخه کاردانش