به وب سایت آموزشگاه آریا گستر خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

دوره آموزشی تولید چندرسانه ای با Authorware

توليد چند رسانه اي با Authorware

                                                 

مشخصات عمومي دوره :

توليد كننده چندرسانه اي با Authoware كسي است كه علاوه برداشتن مهارت كارور عمومي رايانه شخصي ازعهده نصب نرم افزار Authoware بررسي مفاهيم اوليه نرم افزار , كار با آيكون نمايش و ابزارها ,كار با آيكون Decision , Motion , Map , Sound , Movie , Erase Wait ايجاد ارتباط بصورت Button ايجاد ارتباط بصورت منوي Target Area , Pull Down و قابل نصب كردن يك برنامه با نرم افزار Install Shild برآيد.

کد استاندارد

تاريخ تدوين استاندارد

طول دوره

 

1382/02/01

100 ساعت

 

استاندارد آموزش

1

توانايي نصب نرم افزار Authoware

2

توانايي اجرا و كار با خط جريان و پنجره طراحي نرم افزار Authoware

3

توانايي كار با آيكون نمايش و ابزارها

4

توانايي كار با آيكون انتظار (Wait)

5

توانايي كار با آيكون پاك كن (Erase Icon)

6

توانايي كار با آيكون فيلم (Movie Icon)

7

توانايي كار با آيكون صدا (Sound Icon)

8

توانايي كار با آيكون نقشه (Map Icon)

9

توانايي كار با آيكون حركتي (Motion)

10

توانايي كار با آيكون تصميم گيري (Decision Icon)

11

توانايي كار با آيكون (Frame Work)

12

توانايي كار با آيكون محاوره اي (Interaction)

13

توانايي ايجاد ارتباط بصورت دكمه اي (Button)

14

توانايي استفاده از نوع ارتباط حساس به منطقه (Hot Spot)

15

توانايي كار با نوع ارتباط حساس به شي (Hot Object)

16

توانايي ايجاد ارتباط نوع متني (Text Entry)

17

توانايي ايجاد ارتباط بصورت منوي كركره اي (pull Down Menu)

18

توانايي ايجاد ارتباط ازنوع محدوده مشخص (Target Area)

19

توانايي ايجاد ارتباط شرطي (Conditional)

20

توانايي ايجاد ارتباط ازنوع محدوديت در سعي (Tries Limit)

21

توانايي ايجاد ارتباط ازنوع محدوديت زماني (Time Limit)

22

توانايي ايجاد ارتباط ازنوع كليد فشاري (Key Press)

23

توانايي استفاده از متغيرها و توابع

24

توانايي كار با منوهاي Authorware

25

توانايي قابل نصب كردن يك برنامه با نرم افزار (install Shild)

26

توانايي استفاده از Project Wizard براي تهيه  Setup يك برنامه

27

توانايي تشخيص فايلها به File groups