به وب سایت آموزشگاه آریا گستر خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

— دوره آموزشی حسابداری تکمیلی —

حسابدار عمومي تكميلي

                                                                                                     

مشخصات عمومي دوره :

حسابدار عمومي تكميلي كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده بكارگيري مفاهيم نظري حسابداري، انجام عمليات مربوط به مطالبات، سفارشات و پيش پرداخت ها، موجودي ها، دارايي هايي ثابت مشهود، دارايي هايي نامشهود، ساير دارايي ها و تشخيص مفاهيم سرمايه گذاري و انجام عمليات مربوط به بدهي ها و تعهدات و تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و تجزيه و تحليل آن و نسبتهاي مالي برآيد.

 

کد استاندارد

تاريخ تدوين استاندارد

طول دوره

1/3/1/15/1-10

01/01/1373

150 ساعت

 

استاندارد آموزش

1

توانايي تشخيص و كاربرد مفاهيم نظري حسابداري

2

توانايي انجام عمليات مربوط به مطالبات

3

توانايي انجام عمليات مربوط به سفارشات و پيش پرداخت ها

4

توانايي انجام عمليات مربوط به موجودي ها

5

توانايي انجام عمليات مربوط به دارايي هاي ثابت مشهود

6

توانايي انجام عمليات مربوط به دارايي هاي ثابت نا مشهود

7

توانايي انجام عمليات مربوط به ساير دارايي ها

8

توانايي تشخيص مفاهيم سرمايه گذاري

9

توانايي انجام عمليات مربوط به بدهي ها و تعهدات

10

توانايي تهيه و تنظيم صورتهاي مالي

11

توانايي تجزيه و تحليل صورتهاي مالي و تهيه نسبتهاي مالي