به وب سایت آموزشگاه آریا گستر خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

حسابدار  (عمومي مقدماتي)

                                                                                                     

مشخصات عمومي دوره :

حسابدار عمومي مقدماتي  كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده جمع آوري، تجزيه و تحليل، اندازه گيري، ثبت و طبقه بندي، تجميع، تلخيص و گزارش رويدادهاي داراي اثر مالي بر يك موسسه برآيد و نرم افزارهاي حسابداري را در انجام امور مالي به كار گيرد.

 

کد استاندارد

تاريخ تدوين استاندارد

طول دوره

5/2/15/1-10

01/01/1388

130 ساعت

 

استاندارد آموزش

1

توانايي بررسي عملكرد مالي موسسات

2

توانايي ثبت و گزارش حسابها

3

توانايي تهيه گزارشهاي مالي نهايي صورت هاي مالي

4

توانايي ثبت حسابهاي خاص موسسات بازرگاني

5

توانايي ثبت اسناد تجاري

6

توانايي انجام عمليات حسابداري مربوط به تنخواه گردان، صندوق و بانك

7

توانايي اصلاح حسابها

8

توانايي بستن حسابها در پايان دوره مالي

9

توانايي تشخيص مفروضات و اصول حسابداري و اهميت آنها در حسابداري

10

توانايي به كارگيري رايانه در حسابداري

11

توانايي به كارگيري نرم افزار Excel در عمليات حسابداري

 

دیپلم های شاخه کاردانش