به وب سایت آموزشگاه آریا گستر خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

مهارتهای دیپلم تصویرسازی دیجیتالی

(کد رایانه ای دیپلم:1-6233)   (مجموعه نهم کاردانش)

عنوان مهارت

تعداد واحد

کاربر رایانه

 ۹

کاربر نرم افزار اداری

۷ 

شهروند الکترونیکی E-Citizen

 ۲

کاربر گرافیک رایانه ای با Illustrator

۹

کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign

۸

کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw

۶

کاربر گرافیک رایانه ای با Photoshop

 ۱۳

جمع واحد مهارتی :۵۴