به وب سایت آموزشگاه آریا گستر خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده کاردانش

مهارتهای دیپلم مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

(کد رایانه ای دیپلم: 6176-1)   (مجموعه نهم کاردانش)

عنوان مهارت

تعداد واحد

کاربر نرم افزار اداری

 7

برنامه ریز امور تغذیه خانواده

 12

برنامه ریز امور هنری در خانواده

18 

برنامه ریز امور اقتصادی-اجتماعی خانواده

10 

مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده


                                                جمع واحد مهارتی : 54

دیپلم های کاردانش