به وب سایت آموزشگاه آریا گستر (آریاوش) خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

دوره آموزشی راهنمای محلی 

راهنمای محلی

مشخصات عمومي دوره :

راهنماي محلي كسي است كه توانايي شناخت ويژگي هاي تاريخي ، فرهنگي ، طبيعي ، گونه هاي زيستي و اقليمي و صنايع دستي محلي و الگوهاي رفتاري و آداب معاشرت را داشته و با زبان بين المللي آشنايي داشته باشد.

 

کد استاندارد

تاريخ تدوين استاندارد

طول دوره

 

1388/01/01

140 ساعت

 

استاندارد آموزش

1

توانايي شناخت ويژگي هاي تاريخي و جغرافيايي محلي (خاستگاه بومي(

2

توانايي شناخت صنايع دستي محلي

3

توانايي شناخت ويژگي هاي طبيعي محلي

4

توانايي شناخت ويژگي هاي فرهنگي محلي

5

توانايي شناخت گونه هاي زيستي و اقليمي

6

توانايي شناخت الگوهاي رفتاري و آداب معاشرت

7

توانايي شناخت زبان بين المللي

8

توانايي بكارگيري كمكهاي اوليه

9

توانايي بازديد از محل مورد نظر  (خاستگاه بومي(

 

دیپلم های کاردانش 

امتیاز به مطلب
تماس مستقیم با مشاور