به وب سایت آموزشگاه آریا گستر خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

دوره آموزشی رایانه کار حسابداری مالی

رايانه كار حسابدار مالي

                                                                                                     

مشخصات عمومي دوره :

رايانه كار حسابدار مالي كسي است كه علاوه بر مهارت كارور عمومي رايانه شخصي بتواند از عهده ورود اطلاعات، نكهداري اطلاعات و تهيه گزارشات مالي، توسط نرم افزار سيستم حسابداري برآيد.

 

کد استاندارد

تاريخ تدوين استاندارد

طول دوره

5/1/18/1-10

01/02/1382

96 ساعت

 

استاندارد آموزش

1

توانايي شناخت مفاهيم و تعاريف و محيط حسابداري

2

توانايي شناخت رويدادهاي مالي دفاتر حسابداري

3

توانايي انجام تعديلات و استنتاج صورتهاي نهايي مالي طبقه بندي شده

4

توانايي انجام حسابداري خريد و فروش كالا

5

توانايي انجام حسابداري موجودي كالا و استهلاك

6

توانايي روش بحث تفصيلي داراييها و اسناد تجاري معين

 

دیپلم های کاردانش