به وب سایت آموزشگاه آریا گستر خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

پداگوژی عمومی | دوره مربیگری پداگوژی | مدرک پداگوژی فنی و حرفه ای | مدرک مربیگری فنی و حرفه ای 

پداگوژی و تعلیمات سرپرستی نام یکی از دوره‌های حرفه‌ای در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ایران است. این سازمان خود بخشی از وزارت کار و امور اجتماعی است.

این دوره حرفه‌ای از چهار دوره آموزشی تشکیل شده است:

 الف – دوره‌های پداگوژی برای مربیان تازه‌استخدام و دوره‌های بازآموزی و ارتقا مهارت برای مربیان شاغل.

 ب – دوره‌های ویژه برای مربیان و کارکنان سازمانها و نهادها بر حسب تقاضا.

 ج – دوره‌های پداگوژی مربوط به مربیان که در دوره‌های کاردانی و کارشناسی شرکت می‌نمایند

 د – اجرای همایشهای تخصصی دوره‌های آموزشی

خلاصه عناوین آموزشی

الف – پداگوژی شامل:

برنامه ریزی آموزشی و درسی، روشها و فنون تدریس ، فناوری و رسانه‌های آموزشی ، ارزشیابی و اندازه گیری در آموزش و مدیریت آموزشی .

ب – تعلیمات سرپرستی شامل:

بهبود روشها ، آموزش ضمن کار ، روابط کار ، حفاظت و ایمنی در کار و ارتباطات.

مقدمه:

شما بعنوان يك مربي، استاد و معلم در حركت نوين و رو به رشد آموزش علوم و مهارتهاي فني كه لازمه زندگي امروزي است نقش ارزنده اي داريد. اين مهارتها به منظور رفع نيازها و نارساييها در مراكز آموزشی و صنعتي، آموزش داده مي شوند كه مهمترين مشخصه آن همسو بودن با نيازها و كمبودهاي جامعه و صنعت است.

به عبارتي مي توان گفت كه بهترين شكل انتقال اين مهارتها آموزش هاي كاربردي است.در هر حال اين وظيفه شماست که به عنوان يك مربي يا استاد يا معلم بذرهاي دانش و معلومات كاري و مهارتهاي اساسي را در دل خاك استعدادهاي فراگيرانتان كه صرفاً به راهنمايي هاي شما اعتماد دارند بكاريد.

در روزهاي اول كار تدريس خود، شايد با مشكلات بسياري روبرو شويد يا بعد از گذشت چند سال از آموزش و تدريس در كلاس درس هنوز با مشكلاتي مانند عدم برقراری ارتباط درست با فراگيران ، يا نارضایتی فراگيران از نحوه تدريس شما،يا بازدهی پایین تدریس و….مواجه باشید. 

اينها همه مشكلاتي هستند كه كم و بيش ما مربيان و استادان در حين تدريس و آموزش با آنها روبرو هستيم.

يك مربي يا استاد يا معلم و يا هركسي كه مشغول آموزش نونهالان و جوانان و دريك كلام آينده سازان جامعه است بايد به نكات مهم و بسيار حساس در عين حال انكار ناپذير توجه داشته باشد تا اطلاعات مورد نياز فراگيران را به بهترين شكل و كامل به آنها منتقل نمايد. و در آخر چطور يك مربي بايد مورد ارزيابي قرارگيرد يا مربي چطور مي تواند خود را ارزيابي نمايد.

يك مربي بايد تيپهاي مختلف كلاس خود را شناسايي و راه حلهاي درست و منطقي جهت برخورد با اين نوع فراگيران را بداند تا بتواند يك محيط مطلوب و مفيد بوجود آورد. تا فراگيران از نشستن در كلاس لذت ببرند و شما هم خستگي را احساس نكنيد. برای دستیابی به این منظور از شیوه های نوین تدریس استفاده می شود که در اصطلاح “پداگوژی” نام دارد.

 

 

 

 

 

پداگوژی چیست ؟ | آموزش پداگوژی | آموزش مربیگری فنی و حرفه ای | آموزش فنون تدریس | مدرک پداگوژی 

تعریف پداگوژی:

«پداگوژی» در گذشته هنر و علم تربیت کودکان بود و اغلب مترادف با واژه تدریس یا تعلیم و آموزش به کار برده می‌شد. اکنون «پداگوژی» مفهوم گسترده‌تری یافته است و در موارد مختلفی به کار می‌رود از جمله؛ علم، اخلاق، فلسفه علمی، فنون مختلف و آفرینش آثار زیبا.اما مهمترین دستاوردی که از پداگوژی انتظار می‌رود، این است که فراگیران با این روش به جای اینکه نگرش و مهارت‌های خود را مستقیما از معلمان خود دریافت کنند، بتوانند با راهنمایی معلمان، به کشف و نوآوری برسند و یاد بگیرند که به چه دانشی، نگرشی و یا مهارتی نیازمندند و چگونه و از چه راهی می‌توانند آن رابه دست آورند.

پداگوژی هنر یا علم وجودی یک معلم است. این اصطلاح عمومأ به استراتژی ها یا راهبردهای آموزش مربوط  می شود، که برخی ها ازآن به عنوان سبک یادگیری نیز یاد می کنند.پداگوژی که در در لغتنامه ها از آن به معنی “روش آموزگاری”، “فن تعلیم”، “علم تعلیم” ترجمه شده، گهگاهی هم به عنوان استفاده صحیح ازراهبردهای آموزشی در جریان فرایند یاددهی و یادگیری نیز تعریف می شود. برای نمونه، پائلو فریر، از روش آموزشی بزرگسالی خود به عنوان پداگوژ انتقادی یاد می کند.

در ارتباط با استراتژی های آموزشی، اعتقادات فلسفی خود معلم از آموزش بوسیله دورنمای دانش و تجارب شاگردان، موقعیت های شخصی و محیطی و نیز اهداف یادگیری که از طریق تعامل دانش آموزان و معلمان تنظیم می گردد، اداره می شوند.

هدف نهايي، از كاربست الگوي تدريس پداگوژیک يادگيري از طريق همياري و دستيابي به فعاليت‌هاي عالي ذهني است.يادگيري از طريق همياري كه در شروع اين قرن ازطرف جان ديويي مطرح شد، در چند سال اخير از بحث‌هاي دائمي آموزش شده است.

به این ترتیب، فراگیران وارد فرآیند کشف، نوآوری و در یک کلام، خلاقیت می‌شوند و اینجاست که هنرها و از جمله مهمترین و بهترین آنها برای دستیابی به این هدف،‌وارد میدان می‌شوند و «تئاتر پداگوژیک» مفهومی کاربردی و نوین پیدا می‌کند.

شرح استاندارد آموزش شايستگی پداگوژی ( مربیگری )

– تعریف آموزش
– فرآیند آموزش
– مفهوم پداگوژی و کاربردآن در آموزش های فنی وحرفه ای
– حوزه های پداگوژی
– تعریف مربی آموزش فنی و حرفه ای
– اهداف آموزش های فنی و حرفه ای

– مفاهیم نیاز سنجی آموزشی و جایگاه آن در آموزش
– منشاء نیازهای آموزشی
– روش های نیازسنجی آموزشی
– اصول تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی
– اصول تجزیه و تحلیل شغل

-محتوای مفاهیم برنامه ریزی آموزشی و درسی
– اهداف آموزش
– حیطه های یادگیری
– روش های تهیه برنامه درسی
– استاندارد های آموزشی
– اصول تهیه برنامه درسی مبتنی بر شایستگی 

مفاهیم طرح درس و انواع آن
– مزایای طرح درس
– اصول تهیه و تنظیم طرح درس
– ویژگی های محتوای درسی
– روش های تنظیم محتوای درسی براساس طرح درس
– اولویت بندی محتوی بر اساس اهمیت 

– اهمیت بکارگیری روشهای تدریس در آموزش
– انواع روش های تدریس
– مزایا و معایب هریک از روش های تدریس
-تشریح مهارتهای بکارگیری هر یک از روشها در تدریس

-تعریف فن آوری آموزشی از بعد سخت افزاری و نرم افزاری
– اهمیت بکارگیری وسایل و مواد کمک آموزشی
– نقش حواس مختلف در یادگیری و تاثیر آن را در بخاطر
سپاری مطالب درسی
– مفاهیم وسایل و مواد کمک آموزشی
– اثرات بکارگیری وسایل و مواد کمک آموزشی
– انواع وسایل و مواد کمک آموزشی
– اثرات بکارگیری و نکات مهم بهنگام استفاده از فیلم آموزشی
– نقش رایانه در آموزش
– انواع روش های بکارگیری شبیه ساز آموزشی

محتوا- مفاهیم مدیریت رفتار کالسی
– نقش مربی در آموزش های فنی و حرفه ای
– حوزه های وظایف مربی آموزش فنی و حرفه ای
– شایستگی های مربی آموزش فنی و حرفه ای
– تکنیک تعلیمکار ومراحل اجرای آن در آموزش های فنای و
حرفه ای
– اصاول ارائاه آماوزش و اجارای آن براساس طرح درس و
محتوای تهیه شده

-مفاهیم سنجش و ارزشیابی آموزشی
– ضرورت سنجش و ارزشیابی در نظام حرفه آموزی
– سطوح ارزشیابی از دیدگاه کرک پاتریک
– نقش آزمون های عملی در آموزش های فنی و حرفه ای
– اصول بارم بندی آزمون های نظری و عملی
– ویژگی های آزمون استاندارد

پرسش و پاسخ های دوره پداگوژی ( مربیگری )

با سلام
دوره ی آموزش مربیگری (پداگوژی ) 10 جلسه 90 دقیقه می باشد.

با سلام

بله ، پس از گذراندن دوره ی آموزشی مدرک آموزشگاه که مورد تایید سازمان فنی حرفه ای نیز هست برای شما صادر می گردد.

با سلام

مدرک آموزشگاه در داخل کشور دارای اعتبار می باشد ولی چنانچه قصد دارید به خارج از کشور سفر کنید و مدرک بین المللی نیاز دارید ، آموزشگاه شما را برای گرفتن مدرک مورد نیاز به سازمان فنی و حرفه ای معرفی می کند.

با سلام

بله آموزشگاه دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای می باشد و شما می توانید در سایت فنی حرفه ای استعلام آموزشگاه آریاگستر را دریافت کنید

با سلام

بله شما میتوانید بر اساس زمان مورد درخواست خود کلاس های مربوطه را هماهنگ نمائید.

جهت رزرو آنلاین هم میتوانید از سامانه رزروراسیون مرکز آریاگستر استفاده نمائید

کلیک کنید

با سلام

بله تمام مباحث آموزشی بر اساس نیاز بازار کار و کاملا عملی به مهارت آموز ارائه خواهد شد.

با سلام

بله ، در نزدیکی آموزشگاه خطوط مترو  علی آباد، و استفاده از تاکسی یا اتوبوس به سمت نازی آباد

کلیک کنید برای مسیریابی 

با سلام

بله ، تمامی اساتید دارای چندین سال سابقه در بازار کار هستند.

بیشتر بدانید