به وب سایت آموزشگاه آریا گستر خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

دوره آموزشی نصب سیستم زمین حفاظتی (اجرای ارتینگ) – دوره آموزشی ارتینگ – حفاظت زمینی

نصب سیستم زمین حفاظتی از شایستگی های حوزه برق بوده و کارهای آن شامل تست رطوبت زمین ، هم بندی اتصالات و الکترودها، آماده کردن چاه ارت و محدود کردن مقاومت زمین و تست نهایی است.این شایستگی با مهندسین برق ،مهندسین ناظر،و برقکارهای صنعتی در ارتباط است

دیپلم های کاردانش