به وب سایت آموزشگاه آریا گستر (آریاوش) خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

دوره آموزشی طراحی گرافیک رایانه ای دیپلم کاردانش

طراح گرافيك رایانه ای

مشخصات عمومي:

طراح گرافيك رايانه اي كسي است كه از عهده توانايي بكارگيري ابزار موثر در كار ، توانايي بكارگيري ابزار موثر در كار ، تشخيص و ترسيم نقطه ، تشخيص و ترسيم علمي خط ، تشخيص و ترسيم گونه هاي سطح ، تشخيص و ترسيم گونه هاي بافت ،تشخيص و ترسيم تاريك روشن ،اجراي رنگ بر شاخصهاي خط ، سطح، حجم ، تشخيص و ترسيم پرسپكتيو ، ترسيم تناسب در اشكال ساده هندسي و ارگانيك ، ترسيم تنوع در اشكال ايزومتريك ارگانيك و سيال بر آمده است.

و میتواند  ايجاد تقارن در اشكال ساده هندسي و ارگانيك، تشخيص و ترسيم تعادل ، تشخيص و ايجاد ريتم ، اجراي قطع و اندازه در كارهاي گرافيك ، ايجاد كمپوزيسيون ( تركيب بندي)در يك اثر گرافيكي ، كار با محيط فتوشاپ ، مديريت فايلها ، كار با ابزار انتخاب ، كار با پيكسل ها را انجام دهد .

 

 توانایی  انجام عمليات رنگ ، دريافت تصوير ، كار با لايه هاو path ها ، ويرايش تصاوير ، ترسيم و نقاشي ، كار با channel ها و Mask ها ، استفاده از فيلترها و Action ها ، انجام عمليات چاپ، كار با Image Ready تقليد جلوه هاي ، 3D طراحي گرافيك ساده براي صفحات وب برآيد و با تيم هاي طراحي صفحات Web با ساخت سيستم هاي چند رسانه اي همكاري كند .

کد استاندارد

تاريخ تدوين استاندارد

طول دوره

3/1/51/1-66

01/02/1382

200 ساعت

 

استاندارد آموزش

1

توانايي بكارگيري ابزار موثر در كار

2

توانايي تشخيص و ترسيم نقطه

3

توانايي تشخيص و ترسيم علمي خط

4

توانايي تشخيص و ترسيم گونه هاي سطح

5

توانايي تشخيص و ترسيم گونه هاي حجم

6

توانايي گونه هاي تشخيص و ترسيم گونه هاي بافت

7

توانايي تشخيص و ترسيم تاريك روشن

8

توانايي اجراي رنگ بر شاخصهاي خط ، سطح ، حجم

9

توانايي تشخيص و ترسيم پرسپكتيو

10

توانايي ترسيم تناسب در اشكال هندسي و ارگانيك

11

توانايي ترسيم تنوع در اشكال ايزومتريك ارگانيك و سيال

12

توانايي ايجاد تقارن در اشكال ساده هندسي و ارگانيك

13

توانايي تشخيص و ترسيم تعادل

14

توانايي تشخيص و ايجاد ريتم

15

توانايي اجراي قطع و اندازه در كارهاي گر افيك

16

توانايي ايجاد كمپوزيسيون ( تركيب بندي ) در يك اثر گرافيكي

17

توانايي كار با محيط فتوشاپ

18

توانايي مديريت فايلها

19

توانايي كار با ابزار انتخاب

20

توانايي كار با پيكسل ها

21

توانايي انجام عمليات رنگ

22

توانايي دريافت تصوير

23

توانايي كار با لايه ها و path  ها

24

توانايي ويرايش تصاوير

25

توانايي ترسيم ونقاشي

26

توانايي كار با channel ها و Mask ها

27

توانايي استفاده از فيلترها و Action ها

28

توانايي انجام عمليات چاپ

29

توانايي كار با Image Ready

30

توانايي تقليد جلوه هاي 3D

31

توانايي طراحي گرافيك ساده براي صفحات وب

 

دیپلم های کاردانش 

امتیاز به مطلب
تماس مستقیم با مشاور