به وب سایت آموزشگاه آریا گستر خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

دوره آموزشی نقشه کشی ساختمان 

نقشه كشي عمومي ساختمان

مشخصات عمومي دوره :

نقشه كشي عمومي ساختمان كسي است كه بتواند پس از دوره آموزش از عهده انجام مهارت تشخيص عوامل موثر كار، برش و نصب كاغذ، ترسيم انواع خطوط و ترسيمات هندسي، ترسيم تصاوير سه نما و برش اجسام ساده و مركب هندسي، نوشتن حروف واعداد با شابلون تشخيص انواع پي و خاك و ديوارهاي ساختماني و كاربرد و علائم اختصاري و ترسيم انواع راه پله، پلان آكس بندي، فونداسيون، برش، نما اندازه گذاري و مركبي كردن و بايگاني كردن و تهيه و ترسيم يك پروژه كامل معماري اجرايي يك واحد مسكوني برآيد.

 

کد استاندارد

تاريخ تدوين استاندارد

طول دوره

 

1387/01/01

400 ساعت

 

استاندارد آموزش

1

توانايي برش ونصب كاغذ بر روي ميز نقشه كشي

2

توانايي ترسيم انواع خطوط وترسيمات هندسي وكادر وجدول

3

توانايي ترسيم سه نما وبرش اجسام ساده ومركب هندسي

4

توانايي مركبي كردن ترسيمات ونوشتن حروف واعداد با شابلون

5

توانايي تشخيص انواع پي هاي ساختماني

6

توانايي تشخيص انواع ديوارهاي ساختماني وكاربرد آنها وعلائم اختصاري

7

توانايي ترسيم پلان ساختمانهاي آجري وسنتي

8

توانايي ترسيم انواع پلانهاي ساختماني ومركبي كردن آنها

9

توانايي ترسيم انواع راه پله هاي مورد استفاده درساختمان

10

توانايي ترسيم پلان آكس بندي ومركبي كردن آن

11

توانايي ترسيم پلان فونداسيون اندازه گذاري ومركبي كردن آن

12

توانايي ترسيم برش هاي مورد نياز واندازه گذاري ومركبي كردن آن

13

توانايي ترسيم نمااندازه گذاري ومركبي كردن وتهيه جدول باليست

14

توانايي ترسيم پلان شيب بندي پشت بام ومركبي كردن آن

15

توانايي ترسيم واندازه گذاري ومركبي كردن پلان موقعيت

16

توانايي ترسيم نقشه هاي كامل يك پروژه با نرم افزار اتوكد 2 بعدي

 

دیپلم های کاردانش