به وب سایت آموزشگاه آریا گستر (آریاوش) خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

دوره آموزشی کاربر نرم افزار اداری  دیپلم شاخه کاردانش   

كاربر نرم افزار اداري

                                                                                                     

هدف دوره :

تربيت افراد جهت كار با سيستم هاي نرم افزار اداري در راستاي كار و شركت ها و موسسات IT جهت تهیه مستند است.

 

کد استاندارد

تاريخ تدوين استاندارد

طول دوره

4/1/24/3-42

01/01/1388

230 ساعت

 

استاندارد آموزش

1

توانايي كار با محيط نرم افزار Word

2

توانايي قالب بندي سند

3

توانايي ويرايش متن و جستجو در سند

4

توانايي طراحي صفحات سند

5

توانايي كار با Theme و Template ،Style

6

توانايي خطايابي و اصلاح خطا در متن

7

توانايي كار با جداول

8

توانايي كار با اشياء گرافيكي

9

توانايي كار با ابزارهاي پيشرفته

10

توانايي چاپ سند

11

توانايي كار با نرم افزار Visio

12

توانايي كار با Flowchart

13

توانايي ايجاد دياگرام پايه شبكه

14

توانايي ترسيم دياگرام پايه DB

15

توانايي مستند سازي پروژه هاي IT

16

توانايي كار با محيط Excel

17

توانايي ويرايش صفحات كاري

18

توانايي ايجاد و كار با نمودارها

19

توانايي مديريت كارپوشه

20

توانايي كار با توابع و فرمولها

21

توانايي كار با ليستها

22

توانايي چاپ اطلاعات

23

توانايي كار با نرم افزار ارايه مطلب

 

دیپلم های شاخه کاردانش 

امتیاز به مطلب
تماس مستقیم با مشاور