به وب سایت آموزشگاه آریا گستر (آریاوش) خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

دوره آموزشی کارور Freehand  | دیپلم کاردانش رشته گرافیک رایانه ای

كارور Free Hand                                                                                          

مشخصات عمومي:

كارورFreeHand كسي است كه با استفاده از آموخته هاي مهارت خود مي تواند در تيمهاي انواع طراحي Multimedia در زمينه گرافيك كامپيوتري همكاري لازم را داشته باشد. همچنين كارور FreeHandكسي است كه ازعهده نصب و راه اندازيFreeHand شناخت مفاهيم اوليه ،FreeHand ، تنظيم سند،  Drawingكار باObjects ، كار با  Color،كار باFill و StrokeانجامEffect هاي ويژه،كار باTYPE ، كار با Symbol ،Style و Layerكار با Artwork ساخت گرافيك Animation وWeb ذخيره سازي و خارج كردن فايل ها ، مديريت Color و انجام Print مي باشد. همچنين كارور FreeHand از تمامي مباحث بصورت كامل آگاهي كامل داشته باشد.

کد استاندارد

تاريخ تدوين استاندارد

طول دوره

3/1/58/1-62

1384/04/15

90 ساعت

 

استاندارد آموزش

1

توانايي نصب و راه اندازي FreeHand

2

توانايي شناخت مفاهيم اوليه FreeHand

3

توانايي تنظيم سند

4

توانايي  Drawing

5

توانايي كار با Objects

6

توانايي كار با Color

7

توانايي كار با Fill و Stroke

8

توانايي انجام Effect هاي ويژه

9

توانايي كار با TYPE

10

توانايي كار با Style و Layer ,Symbol

11

توانايي كار با Artwork

12

توانايي ساخت گرافيك Animation و Web

13

توانايي ذخيره سازي و خارج كردن فايل ها

14

توانايي مديريت Color

15

توانايي انجام Print

 

دیپلم های کاردانش 

امتیاز به مطلب
تماس مستقیم با مشاور