به وب سایت آموزشگاه آریا گستر خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

دوره آموزشی کارور PLC درجه 2 | دوره آموزشی کارور پی ال سی 

كارور  PLCدرجه 2

 

مشخصات عمومی دوره :

كارور  PLCدرجه 2 كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده پيكربندي و انجام تنظيمات سخت افزاري PLC S7-300/400 و برنامه نويسي در محيط Step7  برآيد.

 

کد استاندارد

تاريخ تدوين استاندارد

طول دوره

 0-84/55/2/4

1387/01/01

272 ساعت

 

استاندارد آموزش

1

توانايي كار با رايانه هاي شخصي

2

توانايي شناخت الكتروموتورهاي AC و راه اندازي آن ها

3

توانايي شناخت سيستم هاي اعداد و گيت هاي منطقي

4

توانايي شناخت كنترل كننده هاي منطقي قابل برنامه ريزي

5

توانايي شناخت نحوه كار PLC

6

توانايي شناخت PLC های سري S7-300

7

توانايي پيكربندي و انجام تنظيمات سخت افزاري S7-300

8

توانايي شناخت PLC های سري S7-400

9

توانايي پيكربندي و انجام تنظيمات سخت افزاري S7-400

10

توانايي برنامه نويسي در محيط  Step7

11

توانايي برنامه نويسي در محيط  Step7 با استفاده از مجموعه دستورات تكميلي آن

12

توانايي انجام پروژه با استفاده از سيمولاتورهاي آموزش

13

توانايي تعيين مراحل و زمان انجام كار

14

توانايي انتخاب ابزار كار

15

توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار

دیپلم های کاردانش