6 دانستی طلایی تراشکاری (بازارکار+درآمد +آینده)

6 دانستی طلایی تراشکاری (بازارکار+درآمد +آینده)

تراشکاری یا به انگلیسی Turning یکی از مشاغل و حرف مادر صنعت است این شغل از دیرباز تا به امروز همواره همچون جوشکاری مورد توجه صنعتگران و علاقمندان بوده و هر کجا ماشینی است تراشکاری در آن نقش بسزایی داشته است .ما در آموزشگاه آریاگستر به آموزش تراشکاری می پردازیم ...