با سیستم نظام آموزش دوگانه فنی و حرفه ای آلمان آشنا شوید؟

با سیستم نظام آموزش دوگانه فنی و حرفه ای آلمان آشنا شوید؟

مقدمهاشتغال یکی از شاخص های مهم اقتصاد کلان است که برای دولت، بنگاه های اقتصادی و جامعه به عنوان یک عامل اقتصادی حائز اهمیت فراوان می باشد.جوانان پس از پايان تحصیل راه هاى زيادى براى ورود به بازار کار و يادگيرى شغل مورد نظر خود دارند. يكى از اين ...