به وب سایت آموزشگاه آریا گستر (آریاوش) خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

طراحی لباس زنانه | طراحی لباس عروس | طراحی مد و فشن لباس | طراحی لباس فنی و حرفه ای 

طراحی لباس زنانه یكی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاك است كه شایستگی هایی از قبیل طراحی آناتومی اندام زنانه، طراحی لباس زنانه، رنگآمیزی مدلهای لباس زنانه، طراحی بافت های پارچه و طراحی لباس اندامهای ویژه را در بر میگیرد، در ضمن این شغل با مشاغل طراح لباس شب و عروس، راسته دوز، خیاط زنانه، مانتودوز، پارچه فروش و تولیدكنندۀ پارچه در ارتباط است.

طراح لباس زنانه اصطلاحا به فردی اطلاق می شود كه قادر است با توجه به ویژگی های اندامی، موقعیت اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی بر اساس جنسیت ، نقوش )طرح( پارچه، طرح های مناسبی برای بانوان طراحی می كند.

٭ اصطلاح انگلیسی استاندارد  و اصطالحات مشابه جهانی :

– Woman,s Fashion Designer

٭ مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :

– ضخیم دوز زنانه

– نازكدوز زنانه

– شلوار دوز

– دوزنده پیراهن شومیز مردانه ، زنانه و لباس راحتی

– الگوساز و برشكار لباس زنانه

– خیاط لباس شب و عروس

مباحث شایستگی های طراحی لباس زنانه

انواع مداد طراحی با علامت های اختصاری F ، H ، B ،HB ،مداد اتود، با شماره های مختلف، مشخصات و ویژگی آنها

انواع كاغذ طراحی شامل كاغذهای: سفید تحریری، گراف،كاغذ كاهی  با سطوح مختلف مشخصات و ویژگی آنها

انواع پاك كن معمولی، خمیری، قلمی، مشخصات و ویژگی آنها

تختۀ طراحی تخته شاسی  با گیرۀ مخصوص، مشخصات و ویژگی آنها

ملزومات طراحی محوكن، سمباده، مشخصات و ویژگی آنها

كالبدشناسی اندام انسان و رابطۀ آن با هنر طراحی لباس مختصری دربارۀ ویژگی آنها

مشخصات اندام استاندارد انسان و نسبتهای طولی و عرضی آن

مشخصات و ویژگی اندام ایدهآل مانكن در طراحی لباس

اندام ایده آل با اندام استاندارد انسان

نحوۀ محاسبۀ نسبتهای طولی و عرضی سر

نحوۀ محاسبۀ تناسبات طولی یك اندام ایده آل مانكن

خطوط زیر چانه، سینه، كمر، باسن، دست، بند ران، زانو، نیمۀ ساق، پایۀ پا مچ پا و پنجۀ پا

نحوۀ محاسبۀ اندازه و نسبتهای عرضی یك اندام ایدهآل مانكن عرضهای پهنای گردن، شانه و بازو، كمر، باسن، مچ پا، انگشتان، مچ دست

عوامل ایجاد كنندۀ حركات اندام استخوان اندام، مفاصل، ماهیچه ها

مشخصات و ویژگی اسكلت انسان و استخوانهای اندام سر، قسمت فوقانی بدن، قسمت تحتانی بدن

 – نحوۀ محاسبۀ تناسبات و اندازههای طولی و عرضی اجزای چهره2

 – مشخصات و ویژگی اجزای چهره رستنگاه مو، چشام، ابرو ، بینی، لب و گوش

مشخصات و ویژگیهای خط افق در طراحی لباس

 – مشخصات و ویژگیهای خط ایستایی در طراحی لباس با توجه به خطوط مركزی جلو و پشت اندام

مشخصات و ویژگیهای خطوط افقی و عمودی بر روی اندام  در حاالت دید: تمام رخ، سه رخ و نیم رخ

 – مشخصات و ویژگیهای دگمه خور یك ردیف و دو ردیف در خط مركزی جلو

 – مشخصات انواع دامن بر اساس طول دامنبسیار كوتاهمینی ژوب، باالی زانو، روی زانو، میدی، شانل، ماكسی  

مشخصات و ویژگی انواع پیلی دوقلو، یك طرفه، پلیسۀ اریب و راسته، چینها و دراپه ها روی دامن

مشخصات انواع شلوار بر اساس طول قدخیلی كوتاه، پسرانه، جامائیكا، برمودا، روی زانو، گلف، وسط ساق، باالتر از مچ، با بلندی كامل  

 –مشخصات و ویژگی انواع شلوارشامل شلوارهای: راسته، دمپا گشاد كلوش، خمرهای، چیندار، پیلیدار، جیبدار، دراپه 2

مشخصات و ویژگی انواع یقه شامل یقه های سادۀ خطی ،هفت، چهارگوش، گرد و قایقی، یقه های ایستاده چینی، فرنجی، و سرداری، یقهه ای برگرداندار گرد پایه دار و بدون پایه ب ب، خرگوشی و شمیزیه، یقهه ای برگردان هفت پایه دار و بدون پایه آرشال، شال، انگلیسی و آمریكایی

مشخصات و ویژگی انواع آستین آستینهای جدا: ساده، راستۀ تنگ، كلوش، انواع چیندار، آستینهای سرخود: كیمونو، رگالن، افتادۀ كوتاه  

 – مشخصات و ویژگی انواع مچ آستین شمیزیه، پاكتی، كشی، پیلی دار، لیف های، چیندار

مشخصات و ویژگی انواع سربند

مشخصات و ویژگی انواع لباس منزل  

مشخصات و ویژگی انواع لباس عصر

 – مشخصات و ویژگی انواع لباس زمستانی

-نحوۀ تقسیم بندی چرخۀ رنگارنگ های اولیه اصلی، رنگ های ثانویه فرعی، رنگهای ثالثه میانی، مشخصات و ویژگی آنها

 –مشخصات و ویژگی رنگهای بیفام و فامدار

مشخصات و ویژگیهای ارزش رنگ والور و شدت رنگ كروما

انواع تضادهای رنگی و ویژگی آنها شامل تضادهای: ته رنگ، رنگهای مكمل، رنگهای سرد و گرم، تیره و روشن رنگها، اشباع رنگ كیفیت رنگ، وسعت رنگ كمیت رنگ

مشخصات و ویژگیهای رنگهای مجاور یا هم خانواده

مشخصات و ویژگیهای توازن رنگها

مشخصات و ویژگیهای شكل و رنگ و رابطۀ بین آنها فرم و رنگ

مشخصات و ویژگی رابطۀ بین رنگها در طراحی لباس

انواع روش استفاده از رنگ برای افراد در طراحی لباس تكرار رنگ، تشابه رنگ، تضاد رنگ، مشخصات و ویژگی آنها

نحوۀ دسته بندی ساختار بیانی رنگبر اساس گروه سنی و جنسیت فرد و نوع اندام، بر اساس موقعیتهای شغلی و نوع فعالیت اجتماعی و شخصیت

مشخصات و ویژگی های گروههای مختلف مردم از منظر رنگ مو و چهره شامل مردم: گروه گرم با موی قرمز رنگ، گروه گرم با موی قهوهای تیره، گروه سرد، سفید و بور، گروه سرد با موی مشكی پر كالغی، گروه متوسط

انواع مواد اثر گذار خشك در طراحی لباس

انواع مدادهای طراحی لباس مداد سیاه H ، B ، HB  با شماره های مختلف، انواع مداد رنگی پلی كروم، معمولی و مداد رنگی، پودر مداد سیاه و مداد رنگی، مشخصات و ویژگی آنها  

انواع پاستل معمولی، گچی، مداد پاستلی با روكش چوبی شبیه مداد رنگی، مشخصات و ویژگی آنها  

 انواع مواد اثر گذار خیس در طراحی لباس

انواع ماژیك، رواننویس و خودكارمشخصات و ویژگی آنها

انواع آبرنگ مایع، خمیری تیوب، جامدقرص، مشخصات و ویژگی آنها

 انواع اكرولیك شیشه ای، لوله ای تیوب، مشخصات و ویژگی آنها

 انواع گواش شیشه ای، لولهای تیوب، مشخصات و ویژگی آنها

انواع ابزار اثر گذار در طراحی لباس: – انواع پاك كن نرم، زبر، خمیری، گوشتی، مدادی معمولی، مشخصات و ویژگی آنها

 – انواع قلم مو آبرنگتخت و گرد با شمارههای مختلف، مشخصات و ویژگی آنها

انواع قلم فلزی یا فرانسوی، راپید مشخصات و ویژگی آنها

انواع ابزار اثر پذیر در طراحی لباس

–  انواع كاغذ شامل كاغذهای: سفید تحریریزبر، نرم، پوستی، كاهی، گراف، مشخصات و ویژگی آنها

 –انواع مقوا مخصوص مداد رنگی، آبرنگ، قلم فلزی با نامهای فیلی، اشتنباخ، كانسون، فابریانو، گالسه، آرت، آرش … با گرمهای مختلف، مشخصات و ویژگی آنها

انواع كاغذ كادو، زیپاتون و لتراستبا شماره ها و طرح های مختلف، مشخصات و ویژگی آنها

انواع چسب شامل چسبهای: Stick Glueماتیكی، تیوبی، مایع، چسب نواری كاغذی، شفاف كالك، چسب دورگیری میسكیت Miskit ،چسب چوب

انواع ملزومات طراحی تخته شاسی، گیره، تیغ جراحی و كاتر، سمباده، اسفنج، فیكساتیو، فوتك، مسواك، نمك، محوكن، خط كش فلزی، تیغ جراحی و كارت، قیچی، پالت رنگ، ظرف آب، سشوار دستی، مشخصات و ویژگی آنها

 

مشخصات و ویژگی انواع جنس پارچه شامل پارچه هایی: با سطح خشن و زبرتوئید پشمی، كلوكه، پوست، پارچه هایی با افت زیادحریر، ریون، ژرسه، پارچه های گیپور و دانتل، پارچه هایی با سطح براق ساتن، چرم  

– مشخصات و ویژگی انواع پارچه با طرح راه راه شامل پارچه های: راه راه عمودی، افقی و مایل

 – مشخصات و ویژگی انواع نقوش پارچه شامل پارچه های: گلدار، خالدار، چهارخانه

 – نقش نور و سایه در طراحی لباس مشخصات و ویژگی آنها

 – انواع سطوح سایه روشنروشن، نیم سایه و سایه روی طرح لباس، مشخصات و ویژگی آنها  

– محدوده های سایه و روشن روی طرح لباس مشخصات و ویژگی آنها

– نحوۀ تقسیم بندی اندام استاندارد انسان مشخصات و ویژگی آنها

 – نحوۀ تقسیم بندی انواع اندازۀ استاندارد قدهای اندام زنانشامل قدهای: كوتاه، متوسط، بلند، مشخصات و ویژگی آنها

 -انواع عیوب اندام زنانه در قسمت فوقانی و تحتانی بدن، مشخصات و ویژگی آنها

 -انواع علائم قراردادی فرم اندام زنانه علائم قراردادی در ژورنال، مشخصات و ویژگی آنها

– نحوۀ تقسیم بندی انواع اندام زنان در سنین مختلفنوجوان، جوان، دخترانه، زنانه، مشخصات و ویژگی آنها

 -نحوۀ تقسیم بندی انواع فرم چهره شامل چهره های: بی ی، مستطیل، گالبی، قلب، مربع، گرد، فرمهای مختلف صورت افراد

 – انواع خطوط در طراحی لباس شامل خطوط: مستقیم عمودی، افقی، مایل، شكسته، منحنی، مشخصات و ویژگی روانی آنها

  – خطای باصرۀ خطوط و تأثیر آن در طراحی لباس مشخصات و ویژگی آنها

پرسش و پاسخ های دوره آموزشی

طراحی لباس زنانه

پاسخ: با هم مرور می‌کنیم:

طراحی لباس مشاغل، طراحی لباس عروس، طراحی لباس داماد، طراحی لباس شب برای خانم‌ها، طراحی لباس روز برای خانم‌ها، طراحی لباس مجلسی، طراحی مانتو، طراحی لباس ورزشی، طراحی شال، طراحی لباس برای هنرپیشگان، ورزشکاران و شخصیت‌ها در مراسم‌های مختلف، طراحی لباس برای کودکان، طراحی کفش و … همگی حتی به تنهایی از پتانسیل بالای شغل طراحی لباس برای اشتغال و درآمد پایدار علاقه‌مند به مد و فشن خبر می‌دهد.

البته به‌شرطی که از مهارت کافی و اطلاعات بالا و تجربه نسبی در بازار طراحی لباس و صنعت مد و فشن برخوردار باشید که این‌جا یک دوره کامل و تخصصی در آموزش طراحی لباس بسیار حائز اهمیت است.

پاسخ: بدون تردید این شغل (طراح مد و لباس) یکی از شغل‌های جذاب و بسیار مفید برای افراد جامعه و درآمدزا می‌باشد که البته یک طراح لباس دارای جایگاه اجتماعی بالا نیز محسوب می‌شود.

با سلام

بله ، پس از گذراندن دوره ی آموزشی مدرک آموزشگاه که مورد تایید سازمان فنی حرفه ای نیز هست برای شما صادر می گردد.

با سلام

مدرک آموزشگاه در داخل کشور دارای اعتبار می باشد ولی چنانچه قصد دارید به خارج از کشور سفر کنید و مدرک بین المللی نیاز دارید ، آموزشگاه شما را برای گرفتن مدرک مورد نیاز به سازمان فنی و حرفه ای معرفی می کند.

با سلام

بله آموزشگاه دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای می باشد و شما می توانید در سایت فنی حرفه ای استعلام آموزشگاه آریاگستر را دریافت کنید

با سلام

برای دوستان شهرستانی دوره های خصوصی بهتر می باشد زیرا مدت زمان و ساعت برگزاری کلاس با کاراموزان عزیز هماهنگ می شود و فشرده تر هستند.

ناسان صنعت مد و کارشناسان کسب‌وکار مثبت است، جامعه به‌دلایلی که جلوتر به آن اشاره خواهیم کرد به این شغل نیاز دارد، فرهنگ پوشش تغییر کرده، لباس نماد تشخص است و یک شخص را تعریف می‌کند، پس چطور می‌توان آن‌را مهم و حتی ضروری ندانست؟

طراحی لباس هم شغل مهمی است و هم یک شغل شاد، لذت‌بخش و البته شغلی درآمدزا.

با سلام

بله ، در نزدیکی آموزشگاه خطوط مترو  علی آباد، و استفاده از تاکسی یا اتوبوس به سمت نازی آباد

کلیک کنید برای مسیریابی 

محله های نزدیک ما ( جنوب تهران )
مشیریه، شهرک مسعودیه، افسریه، خانی آباد نو، نازی‌آباد، نعمت‌آباد، یاخچی‌آباد، امیربهادر، آذری، اتابک، خراسان، خزانه فلاح، خزانه بخارایی، شاپور، مولوی، سیروس، دروازه غار، جوادیه، یافت‌آباد، منیریه، امیریه، شوش، بازار تهران، شهرری، سیزده آبان، دولت‌آباد ، شهرک رسالت ،فلاح ،ابوذر

با سلام

بله ، تمامی اساتید دارای چندین سال سابقه در بازار کار هستند.

از نکات جالبی که در مورد شغل طراحی لباس وجود دارد این است که برای شروع و ورود به بازار کار طراحی لباس نیاز به سرمایه اولیه خاصی جز هزینه تبلیغات ندارید و علاوه‌بر آن در ابتدای ورود به بازار طراحی لباس و صنعت مد و پوشاک نیازی به یک دفتر کار شخصی هم نیست. اما مولفه‌های مهم اول مهارت و توانایی بالا در طراحی لباس، بعد مهارت و توانایی در تبلیغات اینترنتی، اینیستاگرامی و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و همچنین توانایی برقراری  ارتباط مناسب با مشتریان و مخاطبان است.

دیپلم های کاردانش 

امتیاز به مطلب
تماس مستقیم با مشاور