به وب سایت آموزشگاه آریا گستر (آریاوش) خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران
ICDLیا International Computer Driving License به معنای مهارت کار با کامپیوتر می باشد.دوره ICDLیک استاندارد بین المللی در مهارت های کاربردی کامپیوتر است. این برنامه یک گواهینامه با کیفیت بالا و معتبر در سطح بین المللی است که توسط متخصصان دانشگاهی و بین المللی از سراسر جهان طراحی، ارزیابی و تأیید شده است. به این مهارت ها در داخل اروپا ECDL و در خارج اروپا ICDLگفته می شود. گواهینامه ICDLمدرکی معتبر و مورد تایید ۱۴۹ کشور جهان، سازمانهای بین المللی،ادارت و…. است. این استاندارد پس از گذراندن ۱۳۰ ساعت دوره آموزشی و ۷ مرحله آزمون با عنوان ICDL Coreبه کاربر داده خواهد شد.در حال حاضر مهارت های هفتگانه رایانهبه مدرک استانداردی تبدیل شده که در کشورهای غیراروپایی کاربرد دارد و برنامه درسی آن مشابه دروس  ECDLاست .بنیاد گواهینامه اروپایی راهبری کامپیوتر، برنامه درسی را تعیین کرده و آن را دائما به روز رسانی میکند تا اطمینان حاصل شود که دروس آن با دنیای کار و پیشرفتهای انجام شده در زمینه فناوری، هماهنگ است . میزان پذیرش ICDLدر کشورها، به طور روز افزونی در حال رشد است و در حال حاضر بسیاری از افراد و شرکتها، این گواهینامه را معیاری برای سنجش مهارتهای کامپیوتری میدانند .سازمانهای حمایت کننده ازگواهینامه ICDL، در بخش وسیعی از صنعت و دانشگاه فعالیت میکنند .علاوه بر آن، این گواهینامه مورد حمایت اتحادیه اروپاست که استانداردها و سطح کیفیت را در سراسر اروپا تضمین می کند مهارت های هفتگانه ICDLشامل موارد زیر است :
(IT) آشنائی با مفاهیم پایه و اساسی فناوری اطلاعات

(Windows) آشنائی با شیوه استفاده از کامپیوتر ومدیریت فایلها

(Word) شیوه به کارگیری نرم افزار واژه پرداز

(Excel) شیوه کار با صفحه گسترده

(Access) شیوه استفاده از نرم افزار پایگاه داده ها

(Powerpoint) شیوه کار با نرم افزار ارائه مطلب

(Internet) اطلاعات و ارتباطات

ICDL

برای کمک به کاربران شرکتی و خانگی طراحی شده استICDLنشانه کفایت در مهارتهای کامپیوتری است. بنابراین شرکتی که در نظر دارد به نیروی انسانی یا کارمندان خود آموزش دهد باید اطمینان حاصل کند، پولی که به این برنامه اختصاص داده است، به خوبی صرف می‌شود.

هدف از اجرای ICDLچیست ؟
این دوره ۴ هدف اصلی را دنبال می کند که عبارت است از :
۱ارتقای سطح توانائی افراد در IT.
۲ارتقای سطح کارائی در شرکتها وموسسات .
۳ایجاد توانائی کارفرمایان در سرمایه گذاری در بخش IT.
۴تضمین استفاده بهینه از حداکثر مهارت و توانائی کارمندان در محیط کار.

مزایای دریافت گواهینامه بین المللی ICDL
قابل ارائه برای ادارات و سازمانهای داخلی و خارجی بعنوان یک مدرک معتبر جهت استخدام و ارتقا، درجه شغلی گسترده ترین و بزرگترین مدرک شناحته شده در سطح جهانی برای کاربری کامپیوتر افزایش سطح مهارتها ، در استفاده های کارآمد و درست از ITو کامپیوتر. دروازه ای برای ورود به جامعه اطلاعاتی و تحصیلات عالیه در زمینهٔITارائه الگوئی برای آموزش در جامعه اطلاعاتی

اهداف اصلی ICDLبین الملل
۱-ترویج و پرورش سواد کامپیوتری برای همه,
۲افزایش فناوری اطلاعات و سطح صلاحیت فنی استفاده از کامپیوترهای شخصی و کاربردهای عمومی آن برای همه شهروندان
۳تضمین این امر که کاربران کامپیوتر در استفاده از کامپیوترهای شخصی مهارت کافی دارند .
۴افزایش بهره وری تمام کاربران که در کارشان نیاز به استفاده از کامپیوتر دارند .
۵بهبود بازگشت سرمایه گذاری از فناوری اطلاعات.
۶مهیا کردن شرایط پایه برای اینکه همه مردم فارغ از نوع تحصیلات و تجربیاتشان بتوانند عضو یک جامعه اطلاعاتی باشند.

مباحث شایستگی های دوره آموزش کاربر ICDL 

مفاهيم پايه سخت افزار
مفاهيم پايه نرم افزار
مفهوم نرم افزار (Software)
انواع شبكه (Types Network)
مفهوم انتقال داده (Transfer Data)
دنياي الكترونيك (world Electronic)
ارتباط (Communication)
شناسايي(Identity)
تاييد(Authentication)
حافظه و مخازن ذخيره سازي (Storage and Memory)
مفهوم ديواره آتش (Firewall)
قانون حق كپي (Copyright)

بررسی برخی از نرم افزارهای قابل دسترسی موجود ویندوز
بررسی سرویس های اتصال به اینترنت
اتصال به اینترنت
بررسی سلامت (Health)
بررسی محیط زیست (Environment)
بررسی فن آوری اطلاعات و ارتباط در زندگی روزمره ICT
بررسی امنیت داده (Security Data)
حفظ اطلاعات
بررسی ویروس ها (Viruses)
ایجاد امنیت در كامپیوتر
رعایت موارد مناسب جهت كلمه عبور
رعایت قانون حق كپی (Copyright)
بررسی پایان زمان استفاده از نرم افزار
تشخیص محل استفاده از داده ها
بررسی تاثیر صحت داده ها

محیط كار ویندوز
آیكون
پنجره
شناخت میزكار ویندوز
اصول تنظیم تاریخ و ساعت رایانه
اصول تنظیم حجم صدا
اصول تنظیم زبان
مشاهده اطلاعات سیستمی رایانه
معرفی PAINT
معرفی WORD PAD 
معرفیNOTEPAD
معرفی Calculator
روشهای ایجاد انواع فایل ها
صندوق بازیافت
روش رمزگذاری ویندوز
نحوه ساخت كاربر جدید
نحوه رایت سی دی
شیوه سازماندهی در سیستم عامل

انواع ابزار ذخیره سازی فایل ها و پوشه ها
ضد ویروس ها
مفهوم گزینه ها
لیست چاپ

اینترنت
WWW
Hyperlink –URL – ISP
تركیب و ساختار یك آدرس وب
جستجوگر وب و تفاوت بین انواع آن و موارد دیگر
گواهینامه دیجیتالی و رمزدار نمودن اطلاعات
مرورگر وب
توابع راهنما
پذیرفتن ، جلوگیری از بخش up –pop
فرم ها
گزینه جستجو
نحوه ذخیره یك صفحه وب
گزینه بارگذاری
پیش نمایش چاپ
نحوه آماده سازی و چاپ
پست الكترونیك و مزایای آن
ساختار یك آدرس پست الكترونیك
سرویس پیام كوتاه و VOIP
روش ارسال یك نامه الكترونیك
روش دریافت نامه الكترونیكی
نرم افزار Outlook
كار با نرم افزار outlook
چاپ
ایجاد و ساختار یك آدرس پست الكترونیك
رعایت اصول امنیتی
نامه الكترونیكی
بررسی مشكلات احتمالی در زمان ارسال ضمیمه
ارسال یك نامه الكترونیكی
كار با سایت های مختلف ( خدماتی، آموزشی واجتماعی)
كار با كتابچه آدرس

نرم افزارWord و كاربرد آن
مدیریت فایل ها
الگو،دیاگرام ،پس زمینه سند ،نوشته های چند ستونی
ویژگـــی Case Change ،ســـبك (Style،(نقـــاش
(Format Painter)قالب
كنترل گرامری خودكار، لیست های نشان گزاری شـده، پـرش هـا،
جدول، فرمول نویسی،سرصـفحه و پاصـفحه، شـماره صـفحه
ویژگی hyperlink
سمبل ها ،جداكننده سطر و صفحه ،ادغام پستی، ویژگی
Autocorrect ویژگی، Auto text
نرم افزارWordوكاربردآن
الگو،دیاگرام ،پس زمینه سند ،نوشته های چند ستونی
ویژگـــی Case Change ،ســـبك(Style،(نقـــاش
(Format Painter)قالب

اجرای برنامه Excel، ایجاد فایل جدید، كار با كاربرگ ها
ذخیره نمودن فایل ها در Excel
سازماندهی داده ها، ترسیم جدول، قالب بندی خانه ها، فیلتـر
كردن و جستجوی داده ها، فرمول نویسی، ایجاد نمودار، توابع
كاربردی
چاپ

برنامه Access و كاربرد آن
اصول طراحی بانك اطلاعاتی
نرمال سازی و شاخص(Index)
ویژگی های فیلدها، ایجاد جدول به كمك ویزارد
رابطه ها، ایجاد گذرواژه برای بانك اطلاعاتی، فرم ها، كنترل ها
مهارت :
بازكردن یك فایل موجود، ایجاد بانك اطلاعاتی جدید
ایجاد جدول در نمـای Datasheet ،ایجـاد بانـك اطلاعـات
نمونه
تولیدجدول ،كار با جدول ها، افزودن فیلد محاسـباتی بـه فـرم،
پرس و جوها، پرس و جوی پارامتری
كاربا گزارش ،فیلتر نمودن داده ها، ایجاد Switchboard ،
نمایش خودكار فرم،چاپ همه موارد

برنامه PowerPoint و كاربرد آن
اسلاید ،فایل های برنامه
نحوه درج یادداشـت، شـماره اسـلاید، Transition ،نمـایش
سفارشی
دكمه های عملیاتیMaster Slide
برنامه PowerPoint و كاربرد آن
مهارت :
اجرای برنامهPoint Power
تولید فایل جدید، نماهای برنامه
فرمت های ذخیره پس زمینه اسلاید، طراحـی اسـلاید، پنهـان
نمودن اسلاید، كاركردن با تصـاویر، صـدا، نمـودار، پویانمـایی،
انیمیشن متن
ایجاد پیوند، زمانبندی نمایش اسـلایدها ،سـاخت Package
نمایشی
چاپ

پرسش و پاسخ های دوره کاربر ICDL

با سلام
دوره کاربر ICDL در طی 20 جلسه 90 دقیقه ای برگزار خواهد شد

با سلام

بله ، پس از گذراندن دوره ی آموزشی مدرک آموزشگاه که مورد تایید سازمان فنی حرفه ای نیز هست برای شما صادر می گردد.

با سلام

مدرک آموزشگاه در داخل کشور دارای اعتبار می باشد ولی چنانچه قصد دارید به خارج از کشور سفر کنید و مدرک بین المللی نیاز دارید ، آموزشگاه شما را برای گرفتن مدرک مورد نیاز به سازمان فنی و حرفه ای معرفی می کند.

با سلام

بله آموزشگاه دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای می باشد و شما می توانید در سایت فنی حرفه ای استعلام آموزشگاه آریاگستر را دریافت کنید

با سلام

بله شما میتوانید بر اساس زمان مورد درخواست خود کلاس های مربوطه را هماهنگ نمائید.

جهت رزرو آنلاین هم میتوانید از سامانه رزروراسیون مرکز آریاگستر استفاده نمائید

کلیک کنید

با سلام

بله تمام مباحث آموزشی بر اساس نیاز بازار کار و کاملا عملی به مهارت آموز ارائه خواهد شد.

با سلام

بله ، در نزدیکی آموزشگاه خطوط مترو  علی آباد، و استفاده از تاکسی یا اتوبوس به سمت نازی آباد

کلیک کنید برای مسیریابی 

با سلام

بله ، تمامی اساتید دارای چندین سال سابقه در بازار کار هستند.

مطالب مرتبط

5/5 - (7 امتیاز)
تماس مستقیم با مشاور