به وب سایت آموزشگاه آریا گستر (آریاوش) خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

دوره های آموزشی راهنمای عمومی گردشگری

راهنماي عمومي گردشگري

مشخصات عمومي دوره :

راهنماي عمومي گردشگري كسي است ضمن آشنايي با مفاهيم كلي راهنمايي سفرهاي داخلي و خارجي، شناخت كافي از صنعت سفر و گردشگري، زبان تخصصي سفر و گردشگري، آداب و رسوم و قوميتهاي مختلف كشور، روحيات ملل، ويژگيهاي تاريخي و جغرافيايي و معماري ايران، سخنوري و فن بيان، الگوهاي رفتاري بين المللي، نحوه بكارگيري فن آوري اطلاعات، كاربرد قوانين و مقررات مرتبط با صنعت گردشگري، مذاهب گوناگون و كمكهاي اوليه بهداشت سفر داشته باشد.

 

کد استاندارد

تاريخ تدوين استاندارد

طول دوره

 

1388/01/01

330 ساعت

 

استاندارد آموزش

1

توانايي شناخت صنعت سفر و انواع گردشگري

2

توانايي شناخت زبان تخصصي سفر و گردشگري

3

توانايي شناخت آداب و رسوم و سنن و قوميتهاي مختلف كشور

4

توانايي شناخت روحيات ملل

5

توانايي شناخت ويژگيهاي تاريخي ايران

6

توانايي شناخت ويژگيهاي جغرافيايي ايران

7

توانايي شناخت معماري ايران

8

توانايي سخنوري و فن بيان

9

توانايي شناخت الگوهاي رفتاري بي نالمللي

10

توانايي بكارگيري فناوری اطلاعات

11

توانايي شناخت و كاربرد قوانين و مقررات مرتبط با صنعت گردشگري

12

توانايي شناخت مذاهب گوناگون

13

توانايي بكارگيري كمكهاي اوليه و بهداشت سفر

14

توانايي تعيين مراحل و زمان انجام كار

15

توانايي تعيين ابزار كار

16

توانايي بازرسي و كنترل درستي انجام كار

17

توانايي بكارگيري اصول رفتار حرفه اي

18

توانايي بكارگيري فنون اقتصاد و بهره وري

19

توانايي بهره گيري از اصول ارگونومي و حفظ تندرستي

 

دیپلم های کاردانش 

امتیاز به مطلب
تماس مستقیم با مشاور