به وب سایت آموزشگاه آریا گستر (آریاوش) خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

دوره آموزشی راهنمای موزه 

راهنمای موزه

مشخصات عمومي دوره :

راهنمای موزه شغلی است که ضمن آشنایی با مفاهیم کلی راهنمایی سفرهای داخلی و خارجی، شناخت کافی از صنعت سفر و گردشگری، زبان تخصصی سفر و گردشگری، آداب و رسوم و قومیتهای مختلف کشور، روحیات ملل، ویژگیهای تاریخی و جغرافیایی و معماری ایران، سخنوری و فن بیان، الگوهای رفتاری بین المللی، نحوه بکارگیری فناوری اطلاعات، کاربرد قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری و مذاهب گوناگون را بداند.

 

کد استاندارد

تاريخ تدوين استاندارد

طول دوره

 

1388/01/01

280 ساعت

 

استاندارد آموزش

1

توانایی شناخت صنعت سفر و گردشگری

2

توانایی شناخت زبان تخصصی سفر و گردشگری

3

توانایی شناخت روحیات ملل

4

توانایی شناخت ویژگیهای تاریخی ایران

5

توانایی شناخت ویژگیهای جغرافیایی ایران

6

توانایی شناخت معماری ایران

7

توانایی سخنوری و فن بیان

8

توانایی شناخت الگوهای رفتاری بی نالمللی

9

توانایی بکارگیری فناوری اطلاعات

10

توانایی شناخت موزه و موزه داری

11

توانایی شناخت و کاربرد قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری

12

توانایی شناخت مذاهب گوناگون

13

توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار

 

دیپلم های کاردانش 

امتیاز به مطلب
تماس مستقیم با مشاور