به وب سایت آموزشگاه آریا گستر (آریاوش) خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

مهارت عمومي برنامه نويسي

                                                                                                     

هدف دوره :

تربيت افراد جهت تجزيه و تحليل و طراحي ، مستند سازي سيستم هاي كامپيوتري نرم افزاري در مراكز و موسسات شركت هاي IT

 

کد استاندارد

تاريخ تدوين استاندارد

طول دوره

4/3/1/80/0-84

01/01/1388

325 ساعت

 

استاندارد آموزش

1

توانايي بررسي مستندات تجزيه و تحليل سيستم

2

توانايي مستند سازي خارجي

3

توانايي نگهداري و پشتيباني سيستم

4

توانايي تحليل تحولات فناوري و روش هاي كار

5

توانايي كار آفريني در حوزه برنامه نويسي

6

توانايي ايجاد كسب و كار

7

توانايي تهيه صورت حساب هاي مالي شركت هاي برنامه نويسي

8

توانايي رعايت مقررات اشتغال در شركت هاي كامپيوتري

9

توانايي تعيين مراحل و زمان انجام كار

10

توانايي انتخاب نرم افزار مناسب براي كار

11

توانايي بازرسي و كنترل درستي انجام كار

12

توانايي انجام پروژه برنامه نويسي پايگاه داده و ارايه آن

13

توانايي بررسي مستندات تجزيه و تحليل سيستم

 

دیپلم های کاردانش 

امتیاز به مطلب
تماس مستقیم با مشاور