به وب سایت آموزشگاه آریا گستر خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

ویدئوهای آموزشی

ویدئو آموزشی برق
ویدئو آموزشی :سیم و اتصالات معرفی ابزار
ویدئو آموزشی :کانکتور پیچی
ویدئو آموزشی :تست عایقی مرحله اول
ویدئو آموزشی :هرم اتصالات
ویدئو آموزشی :اندازه گیری مقاومت زمین
ویدئو آموزشی :جداسازی ایمن
ویدئو آموزشی :تست عایقی مرحله دوم
ویدئو آموزشی :فارسی بر داکت
ویدئو آموزشی :اره فارسی بـر
ویدئو آموزشی :جوش احتراقی
ویدئو آموزشی :نصب داکت
ویدئو آموزشی :کونیک لوله
ویدئو آموزشی :خم کردن لوله PVC
ویدئو آموزشی :سیم کشی توکار
ویدئو آموزشی :شیارزنی روی دیوار
سیم کشی توسط فنر
استفاده از گچ در سیم کشی برق ساختمان
کارکرد گردبرد در سیم کشی توکار