به وب سایت آموزشگاه آریا گستر (آریاوش) خوش آمدید

نازی آباد خ مدائن خ بدلی گیوی پلاک ۱۲
تهران ُ،ایران

دوره آموزشی کارور Dreamweaver MX

کارور Dreamweaver MX

                                                 

مشخصات عمومي :

كارور Dreamweaver MX كسي است كه بتواند از عهده توانايي شناخت مفاهيم پايه و كار با اين نرم افزار، كار با سايتهاي اين نرم افزار، انجام Layout صفحات، اضافه كردن  Contentبه صفحات، كار باPage code تدارك براي ساخت سايت پويا، توليد صفحات پويا و توسعه AR برآید.

کد استاندارد

تاريخ تدوين استاندارد

طول دوره

 

1382/02/01

70 ساعت

 

استاندارد آموزش

1

توانايي شناخت مفاهيم پايه اي و كار آزاد Dream weaver

2

توانايي كار با سايت هاي Dream weaver

3

توانايي انجام Layout از صفحات

4

توانايي اضافه كردن Content به صفحات

5

توانايي كار با Page code

6

توانايي انجام تدارك براي ساخت سايت پويا

7

توانايي توليد صفحات پويا

8

توانايي توسعه Application Rapidly

 

دیپلم های کاردانش 

امتیاز به مطلب
تماس مستقیم با مشاور